П Р И С Ъ Д А

 

                            17.10.2013 година                              град Разград

 

В   И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Разградският районен съд                                                 наказателен състав

На               седемнадесети октомври    2013 година

В публично заседание в следния състав

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КОНСТАНТИН  КОСЕВ

 

 

 

Секретар: Ж.Р.

Прокурор:   НЕДКА ПЕТРОВА

Като разгледа докладваното от съдията                                                 НОХ           дело №     569     по      описа за   2013   година

 

П Р И С Ъ Д И  :

 

            ПРИЗНАВА      подсъдимият И.С.Д., роден на ***г***, обл.Р., **********, български гражданин, със средно образование, женен, работи, неосъждан /реабилитиран/,ЕГН **********     ЗА ВИНОВЕН  в това, че  в периода от 24.11.2011г. до 29.12.2011г. в с.Г., общ.Л.,обл.Р.,в условията на продължавано престъпление, в качеството му на длъжностно лице – кмет на кметство-с.Г., в кръга на службата си по водене на нотариалната дейност на лица, които не са нотариуси съгласно чл.83 от ЗННД – „когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център – кметът, заместник – кметът, секретарят на общината, както и кметския наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване” е съставил официални документи – нотариални удостоверявания на верността на подписи, като е заверил нотариално частни документи – Заявления за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуална партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, както следва: нотариални заверки на подписа на:

-три лица от с.Г., общ.Л., а именно – нотариална заверка на подписа на Р. И. А.от с.Г., общ.Л. № 80/07.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700290078/07.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Д.А.Р. от с.Г., общ.Л. № 89/07.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700490011/07.12.2011г.;нотариална заверка на подписа на И. А.С. от с.Г., общ.Л.№ 84/07.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700490006/07.12.2011г.;

-три лица от с.Г. К., общ.О., а именно – нотариална заверка на подписа на Ф. М. Х.от с.Г.К., общ.О. №243/18.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700340330/18.12.2011г.;нотариална заверка на подписа на М.М. М. от с.Г. К., общ.О.№242/18.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700340329/18.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на А. М. Ш. от с.Г. К., общ.О. № 235/17.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331683/18.12.2011г.

-тридесет и три лица от с.Г., общ.Л., а именно – нотариална заверка на подписа на И. Б. Т. от с.Г., общ.Л. №40/24.11.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331412/24.11.2011г.;нотариална заверка на подписа на С. М. Х. от с.Гороцвет, общ.Л. № 53/24.11.2011г. върху заявление с вх.№53700340304/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на Х. Х. Х. от с.Г., общ.Л. № 43/24.11.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331409/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на Н. М. Х. от с.Г., общ.Л.№ 56/24.11.2011г. върху заявление с вх.№53700340308/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на А.Ш.А. от с.Г., общ.Л. №37/24.11.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331415/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на Н. Н. Х.от с.Г., общ.Л. № 39/24.11.2011г. върху заявление с вх.№53700331413/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на М. Ш.А. от с.Г., общ.Л. №38/24.11.2011г. върху заявление с  вх.№ 53700331414/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на  З. И. Х. от с.Г., общ.Л. №20/24.11.2011г. върху заявление с вх.№53700331393/24.11.2011г.;нотариална заверка на подписа на С. И. С. от с.Г., общ.Л. №34/24.11.2011г. върху заявление с  вх.№53700331404/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на  Г. С. С. от с.Г., общ.Л. №21/24.11.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331391/24.11.2011г.;  нотариална заверка на подписа на Н. Я.А. от с.Г., общ.Л.  №25/24.11.2011г. върху заявление с  вх.№53700331396/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на Н. О. И. от с.Г., общ.Л. № 55/24.11.2011г. върху заявление с вх.№ 53700340307/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на Н. М. Х. от с.Г., общ.Л. № 48/24.11.2011г. върху заявление с вх.№ 53700340299/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на С.О.И. от с.Г., общ.Л. № 49/24.11.2011г. върху заявление с вх.№ 53700340300/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на М. Х.М. от с.Г., общ.Л. №41/24.11.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331411/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на С.О. Б. от с.Г., общ.Л. №36/24.11.2011г. върху заявление с вх.№ 537001406/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на М. О. С. от с.Г., общ.Л. №51/24.11.2011г. върху заявление с вх.№ 53700340302/24.11.2011г.;нотариална заверка на подписа на  С.Ц. А. от с.Г., общ.Л. № 33/24.11.2011г. върху заявление с вх.№53700331403/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на В. И. А. от с.Г., общ.Л. №35/24.11.2011г. върху заявление с  вх.№ 53700331405/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на Н. З. М. от с.Г., общ.Л. № 32/24.12.2011г. върху заявление с вх.№53700331402/24.11.2011г.;нотариална заверка на подписа на А.Х.Х. от с.Г., общ.Л. № 22/24.12.2011г. върху заявление с вх.№53700331392/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на  С.Б. Е. от с.Г. №54/24.11.2011г. върху заявление с вх.№ 53700340306/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на И. И.А. от с.Г., общ.Л. №47/24.11.2011г. върху заявление с вх.№53700340298/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на Г. Ф. З. от с.Г. общ.Л. №31/24.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331401/24.11.2011г.;нотариална заверка на подписа на Е. Ш.Ю. от с.Г., общ.Л. № 65/28.11.2011г. върху заявление с вх.№53700290075/01.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на А. И. А. от с.Г., общ.Л. № 45/24.12.2011г. върху заявление с вх.№53700331407/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на Н. С. М. от с.Г., общ.Л. №52/24.11.2011г. върху заявление с вх.№ 53700340303/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на Е. Х. С. от с.Г., общ.Л. № 19/24.11.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331390/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на М. О. И.от с.Г., общ.Л. №26/24.11.2011г. върху заявление с вх.№ 537003313972/24.11.2011г.; Нотариална заверка на подписа на Х. А. И. от с.Г., общ.Л. №50/24.11.2011г. върху заявление с вх.№53700340301/24.11.2011г.;нотариална заверка на подписа на Ф. И.Ю. от с.Г., общ.Л. № 24/24.11.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331395/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на М. М. С. от с.Г., общ.Л. № 57/24.11.2011г. върху заявление с вх.№ 53700340309/24.11.2011г.; нотариална заверка на подписа на А. И.А. от с.Г., общ.Л. №30/24.11.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331400/24.11.2011г.;

-четири лица от с.Р., общ.Т., а именно -  нотариална заверка на подписа на Ю.И.О. от с.Р., общ.Т. № 213/17.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700340322/18.12.2011г.;нотариална заверка на подписа на Л. И.М.от с.Р., общ.Т. №212/17.12.2011г. върху заявление с вх.№53700340323/18.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на М.И. М. от с.Р., общ.Т. №219/17.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331675/18.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Г. Н. М. от с.Р., общ.Т. № 211/17.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331671/18.12.2011г.;

-осем лица от гр.Ш., а именно – нотариална заверка на подписа на Б.С. И. от гр.Ш. №346/29.12.2011г. върху заявление с вх.№53700540002/29.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на З. И.М. от гр.Ш., общ.Ш. № 277/28.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700530001/29.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на С. Н.Й. от гр.Ш., общ.Ш. №338/28.12.2011г. върху заявление с вх.№ 27004568/30.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на К. К.К. от гр.Ш., общ.Ш. №173/14.12.2011г. върху заявление с вх.№53700490023/15.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на А.Я.М. от гр.Ш., общ.Ш. №202/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700500004/15.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Й.П.Ц. от гр.Ш., общ.Ш. №204/14.12.2011г. върху заявление с вх.№53700510001/15.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на С.Т.Д. от гр.Ш., общ.Ш. №183/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700490031/15.12.2011г.; Нотариална заверка на подписа на В. И.О. от гр.Ш., общ.Ш. №182/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700490028/15.12.2011г.;

-осем лица от с.К., общ.О., а именно – нотариална заверка на подписа на Х.Р.А. от с.К., общ.О. №254/18.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331697/18.12.2011г.; Нотариална заверка на подписа на Д. С. Ю. от с.К., общ.О. №246/18.12.2011г. върху заявление с вх.№ 537003316889/18.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на С.Х. М. от с.К., общ.О. №249/18.12.2011г. върху заявление с № 53700331693/18.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Е. М.С. от с.К., общ.О. № 259/18.12.2011г. върху заявление с вх.№ 537003400333/18.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на З. Х.М. от с.К., общ.О. №245/18.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331688/18.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Д. А. Ю от с.К., общ.О. №252/18.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331695/18.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Н.М. М. от с.К., общ.О. №253/18.12.2011г. върху заявление с  вх.№ 53700331696/18.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Б. Х. Х. от с.К., общ.О. № 247/18.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331690/18.12.2011г.;

-седем лица от с.М., общ.Ш., а именно – нотариална заверка на подписа на К. Н. Д. ***/09.12.2011г. върху заявление с вх.№ 537002900881/11.12.2011г.; Нотариална заверка на подписа на С. Р.С. от с.М., общ.Ш. № 73/07.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700290085/07.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на В.К. С. от с.М., общ.Ш. № 85/07.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700490005/07.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на В. М.С. от с.М., общ.Ш. №77/07.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700290081/07.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Д. Д. Д. от с.М., общ.Ш. №122/09.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700290090/11.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Д. М.М. от с.М., общ.Ш. № 87/07.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700490003/07.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Д. С.С. от с.М., общ.Ш. № 298/28.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700490048/28.12.2011г.;

-три лица от с.П., общ.О., а именно – нотариална заверка на подписа на З. С. М. от с.П., общ.О. №241/17.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700340328/18.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Ф.М. И.от с.П., общ.О. № 240/17.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700340327/18.12.2011г.;нотариална заверка на подписа на А.Е. М. от с.П., общ.О. № 232/17.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331680/18.12.2011г.;

-три лица от с.Б., общ.Т., а именно – нотариална заверка на подписа на А. С.М.от с.Б., общ.Т. № 166/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 537002900100/15.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на М.М. Р от с.Б., общ.Т. №168/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700290098/15.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Н. С. И.от с.Б., общ.Т. №169/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700490027/15.12.2011г.;

-шестнадесет лица от с.С., общ.Л., а именно – нотариална заверка на подписа на З. С. М.от с.С., общ.Л. №156/09.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331619/11.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Х. Н. Н. от с.С., общ.Л. №142/09.12.2011г. върху заявление с вх.№537040671/11.12.2011г.;нотариална заверка на подписа на А. Х. Х. от с.С., общ.Л. № 145/09.12.2011г. върху заявление с вх.№53600340677/11.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Х. Р. О.от с.С., общ.Л. №154/09.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331634/11.12.2011г; нотариална заверка на подписа на Л. М. С. от с.С., общ.Л. №131/09.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331627/11.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на А.Я. Х. от с.С., общ.Л. № 135/09.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331622/11.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Ю. Х. И.от с.С., общ.Л. №144/09.12.2011г. върху заявление с вх.№ 537040673/11.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Н. М. С.от с.С., общ.Л. №136/09.12.2011г. върху заявление с вх.№53700331623/11.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Х. М. Х. от с.С., общ.Л. № 126/09.12.2011г. върху заявление с вх.№53700331621/11.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на С. А. Х. от с.С., общ.Л. №137/09.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331624/11.12.2011г.;нотариална заверка на подписа на М. Н. И. от с.С., общ.Л.№151/09.12.2011г. върху заявление с вх.№53700331618/11.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на С. Х. С. от с.С., общ.Л. № 132/09.12.2011г. върху заявление с вх.№53700331628/11.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на С. Х. С. от с.С., общ.Л. №155/09.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331633/11.12.2011г.;нотариална заверка на подписа на Х. Х. Х. от с.С., общ.Л.№146/09.12.2011г. върху заявление с вх.№53700340676/11.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на С.Н. Х.от с.С., общ.Л. № 139/09.12.2011г. върху заявление с вх.№53700340684/11.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на М. А. О. от с.С., общ.Л. №150/09.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331637/11.12.2011г.;

-девет лица от с.Г., общ.П., а именно – нотариална заверка на подписа на Т. Д. И. от с.Г., общ.П. №245/22.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700490039/22.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на А. А. А.от с.Г., общ.П.№248/22.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700490036/22.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на А. Й. А. от с.Г., общ.П. № 239/22.12.2011г. върху заявление с вх.№53700490046/22.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на С. И. А.от с.Г., общ.П. №300/28.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700490064/29.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Н. М. М. от с.Г., общ.П. №301/28.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700490049/28.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на А. И. Ф. от с.Г., общ.П. №240/22.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700490045/22.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на А. Д.А. от с.Г., общ.П. №243/22.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700490041/22.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Р.В. В. от с.Г., общ.П. №238/22.12.2011г. върху заявление с вх.№537004900047/22.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на З. Н. Р. от с.Г., общ.П. №244/22.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700490040/22.12.2011г.;

-седем лица от с.Г. с. , общ.О., а именно – нотариална заверка на подписа на З.Х. Р. от с.Г. с., общ.О. №196/14.12.2011г. върху заявление с  вх.№ 53700020207/15.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Б.Ш. А. от с.Г. с., общ.О. № 191/14.12.2011г. върху заявление с вх.№53700331650/15.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Ш.И. И. от с.Г. с., общ.О. № 190/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331643/15.12.2011г.;нотариална заверка на подписа на Е. А. Р. от с.Г.с., общ.О. № 205/14.12.2011г. върху заявление с вх.№53700331653/15.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Л. С. А. от с.Г. с., общ.О. №193/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331648/15.12.2011г.;нотариална заверка на подписа на  С. А. М. от с.Г.с., общ.О. №236/17.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331685/18.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Ф. А. М.от с.Г. с., общ.О. № 198/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700020209/15.12.2011г.;

-четири лица от с.Б., общ.О., а именно – нотариална заверка на подписа на И.И.М. от с.Б., общ.О. №258/22.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700380224/22.12.2011г.;нотариална заверка на подписа на Д. Д. Н. от с.Б., общ.О. № 255/22.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700380221/22.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Х.И. И. от с.Б., общ.О. №264/22.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700380229/22.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Г. М. И. от с.Б., общ.О. № 262/22.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700380227/22.12.2011г.;

-четири лица от гр.Н. П., общ.Н. П., а именно – нотариална заверка на подписа на В. И. М. от гр.Н. П., общ.Н. П. №340/28.12.201г. върху заявление с вх.№ 270038363/30.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Р.З. И. от гр.Н. П., общ.Н. П. №171/14.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700490025/15.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Д.А. А.от гр.Н. П., общ.Н. П.№ 358/29.12.2011г. върху заявление с вх.№53700490059/29.12.2011г.; нотариална заверка на подписа на Д.А.А. от гр.Н. П., общ.Н. П. №357/29.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700490060/29.12.2011г.;нотариална заверка на подписа на А. Х. С. от гр.Н. П.,общ.Н. П. № 349/29.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700490069/29.12.2011г.;

-нотариална заверка на подписа на И.Х. Х.от с.П., общ.О. №125/09.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700331617/11.12.2011г.;

-нотариална заверка на подписа на Т.П. Т. от с.П., общ.Р. №67/28.11.2011г. върху заявление с вх.№ 53700290076/01.12.2011г.;

-нотариална заверка на подписа на С. К.К. от с.Л., общ.И. №285/28.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700370211/28.12.2011г.;

-нотариална заверка на подписа на Х. С. Х.от с.Л., общ.Л. №92/07.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700340626/07.12.2011г.;

-нотариална заверка на подписа на З. Т. А. от с.Ч., общ.Д. №287/28.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700520002/28.12.2011г.;

-нотариална заверка на подписа на Г.Г. С. от с.П., общ.И. №277/22.12.2011г. върху заявление с вх.№ 53700370208/22.12.2011г.,

в които удостоверил неверни обстоятелства относно личното явяване и полагане на подписите пред него от посочените лица върху заявленията, с цел да бъдат използвани тези документи пред ПОД „Алианц България” АД-гр.София като доказателство за тия обстоятелства - престъпление по чл.311, ал.1 във вр.с чл.26, ал.1  от НК,  поради което и на основание чл.54, във вр. с чл.58а от НК  му налага наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл. 66 ал.1 НК  ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от  ТРИ ГОДИНИ.

              НА ОСНОВАНИЕ  чл. 37 ал.1 т.6,  във вр. с чл. 311 ал.1 от НК  налага на подс. И.С.Д., ЕГН **********  наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАЖНЯВА   ДЛЪЖНОСТТА “КМЕТ”  за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

               ОСЪЖДА подсъдимият  И.С.Д.  със снета по-горе самоличност да заплати по сметка на държавния бюджет сумата от   3180.30 лева, представляваща   разноски   на досъдебното производство,

ПРИСЪДАТА  подлежи на обжалване и протестиране  в 15 дневен срок от днес пред РОС.

 

 

 

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: